ZWO

zwo

De afkorting ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Dit geeft het werkterrein van de ZWO aan. Daar waar de Diaconie in Nederland actief is, neemt de ZWO het buiten onze landsgrenzen over. De ZWO is dan ook als werkgroep uit de Diaconie voortgekomen toen Zendingscommissies en het Werelddiaconaat samen gingen werken. Het logo laat zien dat, hetgeen waar de ZWO voor staat, wereldwijd is.

voorzitterGrieta Gootjes
penningmeesterHijmen Trompetter
secretarisBart Bouma
muziekBep Storm
brillen inzamelingTom Hendrix

Als ZWO houden we ons o.a. met de volgende activiteiten bezig:
•    Op dit moment steunen wij het project Umang in India. Hier worden kinderen uit het kindertehuis Bal Anand opgevangen als zij ouder worden. Umang is een boerderij waar de kinderen zorg krijgen en waar zij zelf ook een steentje bij kunnen dragen (www.stichtingbalanand.nl). De ZWO gaat de komende jaren het te bouwen ziekenzaaltje financieren.
Giften voor het project zijn welkom op rekeningnummer NL73FVLB0699642728 t.n.v. Diac. Prot. Gem. Roermond inz. ZWO Cie, te Herkenbosch.
•    Organiseren en voorbereiden van twee kerkdiensten per jaar m.m.v. Cantorij,  Wereldwinkel en soms KND en buitenlandse gastpredikanten via de VU.
•    Verkoop van zendingskalenders.
•    Verkoop van ‘Umang’ kaarsen t.b.v. project Umang.

•    Inzamelprojecten:
–    Zo worden postzegels en prentbriefkaarten ingezameld, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Zending.
–    Brillen worden ingezameld voor de non-profit organisatie Eyeclarify.com (www.eyeclarify.blogspot.com), om diegenen in Oost-Europa, Afrika en Latijns Amerika, die zich geen bril kunnen veroorloven, een bril te kunnen aanbieden.
–    Afgedankte gehoorapparaten krijgen een tweede leven in Marokko en Cuba via Stichting Cuba Care (www.cubacare.nl).
–    T.b.v. ons project Umang worden afgedankte mobieltjes ingezameld. De opbrengst is ca. € 3,50 per mobieltje. Tevens kunnen vreemde valuta munten worden ingezameld.
•    Bijeenbrengen van voedselpakketten tijdens de landelijke inzameldag in november door Dorcas. Deze zijn bestemd voor Oost-Europa.
•    Bijeenbrengen van de financiële bijdrage van onze kerkgemeente aan het verplichte landelijke quotum voor de Zending via donaties, collecten, verkopen en dergelijke.
•    Organiseren van de jaarlijkse Fancy-Fair t.b.v. Umang project.
•    Het onder de aandacht brengen van de noodzaak tot een eerlijke handel met de Derde Wereld i.v.m. een rechtvaardige verdeling van de op aarde aanwezige rijkdommen, o.a. op twee WereldDiaconaat-zondagen.
•    Meehelpen met de Nacht van het Gebed.

Spreekt het bovenstaande u aan? Wilt u meer weten over deze activiteiten en/of de ZWO? Wilt u misschien zelf actief meedoen? Geweldig! Neem dan contact op of e-mail naar: zwo@protestantsegemeenteroermond.nl.

Contactpersoon:
Bart Bouma     (secretaris)

 

Comments are closed.