Sociale media en kerkgemeenschap


Sociale media zijn tegenwoordig dé manier voor veel jongeren om contact met elkaar te hebben. Veel ouderen hebben er weinig mee van doen. Want contacten moeten vooral ook persoonlijk zijn. 

Maar kunnen sociale media, mits goed ingezet, juist voor kerkelijke streek-gemeenten een versterking van een kerkgemeenschap zijn? Kunnen we elkaar beter informeren, om zodoende de persoonlijke betrokkenheid te vergroten? Kunnen we op inspirerende wijze de boodschap van het geloof via de computer, laptop, iPhone of iPad overbrengen? Kunnen we beter met elkaar discussiëren? Deze en vele andere mogelijkheden zijn er.

Met een deskundig predikant, die al veel ervaring heeft opgedaan, gaan we als CVT een avond organiseren, waarin we kijken wat kan bijdragen aan het goed functioneren van een christelijke kerkgemeenschap mét sociale media. Goede voorbeelden van elders zullen besproken en bediscussieerd worden. Het wordt géén avond met instructie voor het praktisch functioneren van de verschillende sociale media. Maar een avond over wat sociale media kunnen betekenen voor het kerkelijke gemeentewerk.
De CVT nodigt dan ook de kerkenraden van Roermond en van Maasbracht uit om hierbij aanwezig te zijn en actief mee te denken en te discussiëren.

De avond zal tijdig en uitgebreid worden aangekondigd.

Datum: nog nader te bepalen datum in februari 2013
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum (naast de Minderbroederskerk) in Roermond
Gerard Jonkman 
e-mail:    g.jonkman@hetnet.nl

Comments are closed.