PSW

P.S.W. (Protestants Senioren Werk)
Het P.S.W. heeft als doelstelling en is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

•    Bezoeken aan gemeenteleden vanaf  75 jaar. 
Senioren die in dat jaar 75 jaar worden, worden benaderd door het P.S.W.- team met de vraag, of  bezoek van P.S.W. op prijs wordt gesteld.
•    Bezoeken van gemeenteleden in ziekenhuis en verpleeghuis ( Camillus in Roermond ).
Elke week gaan twee P.S.W. personen volgens een rooster naar het ziekenhuis om opgenomen gemeenteleden/patiënten te bezoeken, en maandelijks wordt, indien nodig ook verpleeghuis Camillus bezocht.                                                                                                                                            
Mocht u opgenomen worden in het ziekenhuis of een verpleeghuis, geef dit dan a.u.b. door aan  Mw. Helma van der Klei tel. 0475-592138 
•    Iedere zondag bloemen verzorgen in de kerk.
Het P.S.W. –team verzorgt  de bloemen in de kerk voor de Zondagse Eredienst. Bij de afkondigingen wordt gevraagd, wie bereid en in de gelegenheid is om de bloemen te bezorgen. Na de kerkdienst worden de bloemen namens onze kerkgemeenschap gebracht bij kerkleden die ziek zijn, of ziek zijn geweest, of die in een moeilijke periode zitten. 
•    Bezoek brengen bij huwelijksjubilea.
 Het P.S.W.- team benadert de contactpersoon van de betreffende wijk  en heeft overleg om het echtpaar met een attentie te bezoeken.
•    Organiseren en verzorgen van Seniorenmiddagen.  
Elke tweede donderdag van de maand is er een seniorenmiddag in het ontmoetingscentrum ( naast de kerk ) van 14.00 – 16.00 uur. Er wordt dan een activiteit georganiseerd, bv. Sjoelen, zingen, tonen van dia’s of een spreker houdt een inleiding over een interessant onderwerp. Vanaf 70 jaar is men welkom op de seniorenmiddagen in het ontmoetingscentrum. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met Tonny Huissoon   Mobielnr. 06-12285686  
•    Organiseren en verzorgen van het jaarlijks reisje.
Het jaarlijks reisje wordt in de maand april gehouden.  Er wordt speciaal gekeken naar rolstoeltoegankelijke gelegenheden. Senioren van 70+  met eventuele introducés kunnen ook hieraan deelnemen.
•    Organiseren en verzorgen van de Kerstviering /maaltijd.
De kerstviering is net zoals het jaarlijkse reisje een hoogtepunt. Deze wordt gehouden in het ontmoetingscentrum (naast de kerk). De viering is van 17.30 – 20.30 uur. De Senioren van 70+ zijn van harte welkom. Voor vervoer kan worden gezorgd ( wel opgeven bij teamleden van P.S.W.)
•    Verzorgen van koffiedrinken na de Nieuwjaarsdienst in het ontmoetingscentrum.
Na de Nieuwjaarsdienst is het gebruikelijk, dat wij  samen koffie/thee of limonade drinken met vers gebakken wafels,( die door een lid van ons team gebakken wordt) in het ontmoetingscentrum (naast de kerk).In dit samenzijn kunnen wij iedereen een voorspoedig Nieuwjaar toewensen.
•    Verzorgen Bijbelsdagboekje voor de 80+ senioren. 
Senioren van P.S.W. krijgen vanaf 80 jaar  voor het einde van het jaar, indien zij dat wensen een Bijbelsdagboekje uitgereikt.
•    Financiën.
Omdat wij regelmatig giften ontvangen van onze gemeenteleden, dat door  het  P.S.W.- team natuurlijk bijzonder op prijs wordt gesteld, kunnen wij de te maken kosten betalen.Iedereen die ons hierin steunt, ontzettend veel dank.   Rek.nummer P.S.W. :  NL70 FVLB 0227 0589 76

Namens het P.S.W.- team, 
An Danser, Annemarie Bouma, Henk Beekman, Helene van Hemert, Corine Groeneveld, Dina Oosse, Helma van der Klei, Margriet Dumee, Tonny Huissoon, Joyce de Kruijk. Jan van den Engel.

​Voorzitter: Gerard van der Klei   tel. 0475-592138 b.g.g. 06-21806184

Comments are closed.