Protestantse Jongeren Raad

De P.J.R. is de spin in het web voor het jeugdwerk van onze gemeente en waarin 
de Kindernevendienst, de Jongerenkerk en het Lucashuis participeren. Samen 
coördineren, adviseren en stimuleren wij alle activiteiten, die betrekking hebben op 
de jeugd. .

Als je wilt weten wanneer welke activiteiten plaatsvinden, geef dan even je 
e-mailadres door, dan word je op de hoogte gehouden. We zullen ook weer een 
kalender op de website van de kerk neerzetten die je zelf kan afdrukken.

Heeft u vragen over het vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk, dan kunt u bij ons 
terecht. Ook opmerkingen en suggesties zijn welkom. Wij horen graag welke 
ideeën of tips u voor ons heeft.

De P.J.R. heeft altijd vacatures. Vooral voor het werk met en in de jeugdgroepen 
kunnen we nieuwe mensen gebruiken. Er is echt voor iedereen wat: voor als u 
weinig of nog minder tijd overheeft, voor de meer serieuze dingen of de meer op 
gezelligheid gerichte dingen, voor één keer per jaar of voor meer reguliere dingen. 
We horen graag van u.

Voorzittervacant
Secretaris/penningmeesterDiana Dumee

Comments are closed.