Pastorale raad

  • Organisatie en structuur

De gemeente heeft een ouderling die het contact onderhoudt met de Pastorale Raad en de Kerkenraad, en die als aandachtspunt de coördinatie heeft van het volwassenenpastoraat.

  • Verdere aandachtspunten

•    Scholing en training in gespreksvoering.
•    Speciale aandacht blijft er bestaan voor mensen, die nieuw in Midden-Limburg zijn komen wonen en wellicht tot onze gemeente willen behoren. Op dit moment wordt deze taak vervuld door de coördinator van de nieuw ingekomenen, mw. Ineke Splinters, Doonweg 7 in Heel, tel. 0475 – 571993. Zij bezoekt alle mensen, die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen.
•    Speciale zorg is er voor mensen in onze gemeente die een verlies hebben geleden. Voor hen is er elk jaar een aanbod van een pastoraatskring voor rouwenden. Deze wordt geleid door de predikant en is open voor alle gezindten.

  • Vaste taken

•    De contactpersonen bezorgen, namens de CVT, het winterwerkboekje en namens het College van Kerkrentmeesters zijn ze betrokken bij de Actie Kerkbalans.
•    Aan het einde van het jaar ontvangen mensen boven de 70 jaar een kerstattentie.
•    In overleg met de predikant worden de groothuisbezoeken georganiseerd.
Zie verder bij het aparte stukje over het groothuisbezoek.
•    De Pastorale Raad vergadert driemaal per jaar. Tevens is er elk jaar een bijeenkomst in klein verband.
•    Aan het einde van het jaar ontvangen mensen boven de 73 jaar een kerstattentie.

  • Groothuisbezoek 2017

De pastorale raad nodigt u heel hartelijk uit naar het groothuisbezoek 2017 met als thema van de Protestantse kerk in Nederland:  Deel je leven!
De bijeenkomsten vinden plaatst in wijkverband.  Zo bent u naast het gespreksonderwerp in de gelegenheid om mensen, die in dezelfde wijk wonen te ontmoeten en de onderlinge band weer te verstevigen.  De gesprekken worden gevoerd onder leiding van een gespreksleider.
Het is mooi om met elkaar tijdens de gesprekken te ontdekken wat je al met wie deelt en wat dat voor je betekent aan zorg en aan vreugde, wat de eenvoud in het delen kan zijn en welke uitdaging je alleen of met elkaar aan kunt of wilt gaan.
Neem gerust een foto (uit bv. een tijdschrift/krant of ansichtkaart) mee naar het groothuisbezoek die iets van delen laat zien.
Een overzicht van de data en adressen van de bijeenkomsten vind u in het Contactblad.
We verheugen ons om u en elkaar te ontmoeten.

  • Protestantse Gemeente Roermond
PredikantVacant
VoorzitterMw. Annatjie Potgieter
SecretarisMw. Helene van Hemert
PenningmeesterMw. Hilly Olde
Pastoraal ouderlingMw. Annatjie Potgieter
Pastoraal taakdragerMw. Claska Mulder
Pastoraal taakdragerMw. Sophie Kooij
Coördinator nieuw ingekomenenMw. Ineke Splinters

Comments are closed.