Oecumenisch Avondgebed

Oecumenische vieringen
De Raad van Kerken Roermond, waarin de Rooms Katholieke Kerk Roermond, de Protestantse Gemeente Roermond, de Jonge Kerk Roermond, de Levenskracht Kerk (Familiekerk) en de paters Redemptoristen zijn vertegenwoordigd, organiseert de volgende oecumenische vieringen.
  
17 december 2016, 18:30 uur: a Fesival of Lessons ans Carols in de Kapel in ’t Zand;
31 december 2016, 18:30 uur:  Oudejaarsavonddienst in de Munsterkerk;
29 januari 2017, 17:00 uur: Vesper in de Minderbroederskerk, een viering in het kader van de week van het gebed voor eenheid. 

Na afloop is er meestal de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. 
Voor elke viering zal zoals gebruikelijk een informatie worden rondgestuurd en afgekondigd in de kerkdiensten. 

Contactpersoon: 
Gerrit Kremer
mailto: (liturgie@protestantsegemeenteroermond.nl)

Comments are closed.