Minderbroeder in de Minderbroeders


Wie Franciscus van Assisi was, weten velen wel. Zijn naam is tenminste bekend en elders in dit programma vind u de mogelijkheid tot een eigentijdse kennismaking. Over zijn volgelingen weten we over het algemeen veel minder. Er zijn vele communiteiten van vrouwen en mannen die behoren tot de Franciscaanse familie, dankzij de loop van de tijd ook in vele soorten en maten.
De gemeenschappen zijn nog steeds onder ons. We hopen van een monnik te horen hoe hij leeft vanuit het klooster. Voor Bertus Bus is dat het Kapucijnenklooster in ’s Hertogenbosch.  Voor alle duidelijkheid; de Kapucijnen behoren tot de Franciscaanse familie, net als de Clarissen, Minderbroeders, enz. Bertus was eerst stadsmonnik in Amsterdam en is nu pastor in Zaltbommel en de Bommelerwaard.  
Zijn verhaal is meer dan een levensweg; het is een geloofsgetuigenis. U mag zelf beoordelen of hij lijkt op de Minderbroeders die ooit het klooster bewoonden waarvan onze kerk deel uitmaakte. Ongetwijfeld vertegenwoordigd hij een wijze van leven die voortkomt uit dezelfde bron. Een bron die voor ons  ook waardevol kan zijn. Misschien na deze avond concreter dan verwacht.

De ontmoeting met Bertus Bus voorzien wij in het voorjaar van 2016

Datum:            voorjaar 2016
Contactpersoon:        Ds. R.Knijf
Locatie:            Ontmoetingscentrum Roermond
E-mail:            ds.knijf@kpnplanet.nl
 

Comments are closed.