Liturgie Werkgroep

De liturgie werkgroep stelt zich ten doel de kerkenraad te adviseren, tenein¬de op verantwoorde wijze de liturgie te vieren in de samenkomst van de gemeente, dankbaar rekening houdend met de traditie van de algemene christelijke kerk en zich verantwoordelijk wetend voor de toepassing daarvan in het heden.

De taken van de liturgie werkgroep zijn:
•    de orde van dienst voor de morgendienst te bepalen.
•    de vraag te beantwoorden welk systeem van lezingen wordt aangehou¬den uit de Heilige Schrift: vrije keuze, perikopen of lectio conti¬nua en welke
Bijbelvertaling het meest geëigend is voor de kerkdienst.
•    in overleg met de kerkmusici te onderzoeken op welke wijze de muzikale inbreng in de eredienst verantwoord kan worden gedaan.
•    vormen te vinden voor de bediening van Doop en Avondmaal.
•    zorg te dragen voor de vormgeving en uitvoering van de diensten, die binnen de Paascyclus vallen (dit zijn: witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag. paaswake), voor de kerstnachtdienst en eventueel  andere bijzondere diensten.
•    eveneens zorg te dragen voor de vormgeving voor de bevestiging van een huwelijk, het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, en een samenkomst bij de begra¬fenis of crematie.
•    het opstellen van het beleidsplan kerkmuziek en eredienst.


De leden van de liturgie werkgroep zijn:

Anita Bakker
Bep Storm
Gerrit Kremer

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden of heeft u suggesties, ideeën of opmerkingen over de liturgie neem dan contact met ons op via:
liturgie@protestantsegemeenteroermond.nl

of via:

Contactpersoon:
Gerrit Kremer

Comments are closed.