Kindernevendienst (4 t/m 12 jaar)

Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn bij ons in het nieuwe seizoen weer van harte welkom. Bijna iedere zondag is er kindernevendienst voor alle kinderen die op de basisschool zitten.
Gedurende de zomervakantie wordt een aangepaste kindernevendienst gedraaid, waarin veel tijd is voor spelletjes en elkaar beter leren kennen.
Bij kerkelijke feestdagen hoort iedereen, van begin tot eind, samen bij de feestelijke dienst te zijn. Ook de kinderen! Daarom is er met Kerst en Pasen een dienst in de kerk waarin rekening met hen wordt gehouden. Zij blijven tijdens deze diensten in de kerk. We werken tijdens de adventsperiode en de 40-dagentijd aan een speciaal project. Deze projecten worden tijdens de feestelijke diensten van Kerst en Pasen samengevat en afgesloten.
Op de eerste zondag van de maand proberen we iets extra’s voor de kinderen te doen. Zo kunnen ze helpen met het uitdelen van de liedboeken bij de ingang van de kerk, een gedichtje of gebed voorlezen of meehelpen bij de collecte. Het kan ook zijn dat ze die zondag iets langer in de kerk zijn of iets eerder terugkomen. De overige zondagen verlaten de kinderen de kerk na een gesprekje met de dominee. In de eigen ruimte luisteren zij dan naar een bijbelverhaal. Vaak is dat hetzelfde verhaal als in de kerk. We vertellen het uit de bijbel, de kinderbijbel of door een navertelling die in deze tijd geplaatst is. Na het verhaal knutselen we, kleuren we of doen we een spel. We proberen hier zoveel mogelijk afwisseling in te brengen en daarbij ook nog rekening te houden met de grote leeftijdsverschillen in de groep. De kinderen komen aan het eind van de dienst weer terug in de kerk om gezamenlijk de dienst af te sluiten en Gods zegen te ontvangen.  

In het voorjaar maken de oudste kinderen de ‘overstap’ van de kindernevendienst naar de Jongerenkerk en het Lucashuis. Dat gebeurt in een dienst die mede wordt voorbereid door de jongeren van de Jongerenkerk. De kinderen van de kindernevendienst worden tijdens deze dienst in het zonnetje gezet en krijgen een presentje als aandenken aan hun tijd bij de kindernevendienst.

Voor de continuïteit van de kindernevendienst is extra leiding altijd welkom.
Wil jij/wilt u een keer meedraaien om te kijken of het iets voor jou/u is? Of wilt u meer informatie over de kindernevendienst van Roermond?
Inlichtingen over de kindernevendienst kunt u vragen bij
e-mail: knd.roermond@gmail.com

Comments are closed.