Kerkenraad

Tot de Protestantse Gemeente Roermond behoren de volgende gemeente:
– Leudal
– Maasgouw
– Roerdalen
– Roermond

Kerkenraad in Roermond.

Ambt
Truus Spoelstravoorzitter
Johan Warringavice-voorzitter
Aafke Doelmanouderling scriba
Vacaturepredikant
Ouderlingen
Annatjie Potgieterpastoraal ouderling
Claska Mulderpastoraal taakdrager
Kerkrentmeesters
Johan Warringaouderling
Jeannette Kleinouderling
Klaas Meijer (adviseur)penningmeester voormalige interim-raad
Bert de Heertaakdrager kerkrentmeester
Diaconie
Grieta Gootjes
Margriet Dumee
Gida de Heer
Gerben Hubertstaak: vluchtelingen
Janneke Verversjeugdouderling
Gerrit Kremerouderling liturgie
Wilma Kaemingktaakdrager
vorming en toerusting
Jan Groeneveldouderling scriba classis
Taakdragers
erediensten en pastoraat
Gre Brobbel
Tonny Huissoon
Sophie Kooij
Commissie Ontwikkeling
en Vernieuwing
Gerard Jonkman
Lizeth in ’t Veld
Jac Brobbel

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met Aafke Doelman

Comments are closed.