Jongerenkerk (12 t/m 20 jaar)

Iedere eerste zondag van de maand om 10.00 uur is er Jongerenkerk in het Ontmoetingscentrum naast de kerk in Roermond. Dit is voor jongeren vanaf de brugklas tot +/- 18 jaar. Tijdens de Jongerenkerk is er ruimte om elkaar te ontmoeten, met elkaar te lachen, te discussiëren en naar elkaar te luisteren. Altijd onder het genot van thee, koffie, ranja en koek.

We zoeken samen naar antwoorden op allerlei vragen uit het dagelijks leven. Ook denken we na over thema’s uit de actualiteit. We betrekken hier vaak liederen en bijbelverhalen bij. Iedereen krijgt alle ruimte zijn mening te geven en vragen te stellen. Alle jongeren hebben een eigen schriftje waarin ze hun eigen gedachten kunnen schrijven. Dit kunnen ze met de andere jongeren delen, maar dat hoeft niet. De schriftjes gaan na de Jongerenkerk achter slot en grendel, zodat niemand anders er bij kan. 
Wat gezegd wordt in onze bijeenkomsten wordt niet met ouders of andere mensen besproken, zodat het voor iedereen veilig is te zeggen hoe hij/zij ergens over denkt.
Aan het eind van het seizoen helpen de jongeren mee met het voorbereiden van de Overstapdienst. Dit is een dienst waarin wordt stilgestaan bij de overstap die kinderen maken als ze van de kindernevendienst naar de Jongerenkerk gaan. Na deze dienst sluiten we het seizoen af met een gezamenlijke activiteit van de Jongerenkerk, het Lucashuis én de kinderen die de overstap maken.
Via e-mail (jeugdwerk.roermond@gmail.com), facebook (www.facebook.com/jeugdwerk.roermond) de website van de kerk, het contactblad en de groeps-app (06-11455324) worden de jongeren van alle activiteiten op de hoogte gehouden.
  
Ben je nieuwsgierig geworden? Bel, mail of app, of meld je op de eerste zondag van de maand in het Ontmoetingscentrum; je bent altijd van harte welkom!

Contactpersoon:

Janneke Ververs-Heijstek
tel. 0475 – 78 52 09

 

 

Comments are closed.