Jeugdwerk

Jeugdactiviteiten van de Protestantse gemeente Roermond. Uitgebreidere activiteiten van de diverse clubs staan op de sites van de clubs.

  • Protestantse Jongeren Raad (PJR)    

De P.J.R. is de spin in het web voor het jeugdwerk van onze gemeente en bestaat naast de jeugdouderlingen en een penningmeester/secretaris uit de afgevaardigden van de Kinderlevendienst, de Jongerenkerk en het Lucashuis. Samen coördineren, adviseren en stimuleren wij alle activiteiten, die betrekking hebben op de jeugd. De jeugdouderlingen houden tevens contact met de Kerkenraad.
Als je wilt weten wanneer welke activiteiten zijn, geef dan even je e-mailadres door, dan word je op de hoogte gehouden. We zullen ook weer een kalender op de website van de kerk neerzetten die je zelf kan afdrukken.

Hebt u vragen over het jeugd- en vrijwilligerswerk binnen het jeugdwerk, dan kunt u bij ons terecht. Ook opmerkingen en suggesties zijn welkom. Wij horen graag welke ideeën of tips u voor ons heeft. De P.J.R. heeft altijd vacatures. Vooral voor het werk met en in de jeugdgroepen kunnen we nieuwe mensen gebruiken. Er is echt voor iedereen wat, voor als u weinig of nog minder tijd over heeft, voor de meer serieuze dingen of de meer op gezelligheid gerichte dingen, voor één keer per jaar of voor meer reguliere dingen. We horen graag van u.

Voor meer informatie en opgave kunt u mailen met de PJR:
e-mail: knd.roermond@gmail.com

  • Oppasdienst (baby's en kinderen t/m 4 jaar) en Kindernevendienst (kinderen van 4 t/m 12 jaar)      

Elke zondag tijdens de kerkdienst in de Minderbroederskerk is er oppas voor kinderen tot 4 jaar. De oppas vindt plaats in de grote ruimte van het Ontmoetingscentrum naast de kerk. Er is daar volop speelgoed aanwezig en tevens zijn er knutselspullen en boekjes. 

Op elke 2e en 4e zondag van de maand is er kindernevendienst voor kinderen vanaf 4 jaar en tot 12 jaar. Deze kinderen beginnen in de kerk en na het zingen van het kinderlied en een gesprekje met de dominee, gaan ze met de KND-leiding mee. Daar luisteren zij naar een bijbelverhaal of een navertelling die in deze tijd geplaatst is. Na het verhaal gaan we iets knutselen, tekenen of een spel doen dat past bij het onderwerp van die zondag. We proberen hier zoveel mogelijk afwisseling in te brengen en daarbij ook rekening te houden met de leeftijdsverschillen in de groep. De kinderen komen aan het eind van de dienst weer terug in de kerk om gezamenlijk de dienst af te sluiten en Gods zegen te ontvangen.  

Tijdens de adventsperiode en de 40-dagentijd is er elke zondag kindernevendienst. In die periode werken we aan een speciaal project. Dat wordt deels in de kerk gedaan en deels in het Ontmoetingscentrum. Deze projecten worden tijdens de feestelijke diensten van Kerst en Pasen samengevat en afgesloten. Met kerst is er op een vrijdagavond ook een speciale kinderkerstviering. De KND-leiding voert dan een toneelstuk op waarin de kinderen actief betrokken worden.  

Op oneven zondagen – als er geen kindernevendienst is – zijn de grote kinderen welkom om naar het Ontmoetingscentrum te komen. Ze beginnen eerst met hun ouders in kerk en worden dan net als op de andere zondagen naar voren geroepen om het lantaarntje op te halen. Ze lopen dan met de koster mee naar het Ontmoetingscentrum. Daar kunnen ze spelletjes doen, of, als ze dat leuk vinden, helpen met de kleinere kinderen.  

Aan het eind van het schooljaar maken de oudste kinderen de ‘overstap’ van de kindernevendienst naar de Jongerenkerk en het Lucashuis. Dat gebeurt in een dienst die mede door de jongeren van de Jongerenkerk wordt voorbereid. De kinderen die overstappen worden tijdens deze dienst in het zonnetje gezet en krijgen een presentje als aandenken aan hun tijd bij de kindernevendienst. 

Voor de continuïteit van de oppasdienst & kindernevendienst zijn we op zoek naar nieuwe leiding. Ouders, opa’s, oma’s en jongeren vanaf 14 jaar …. iedereen is welkom! Of wil je meer informatie over de oppasdienst of kindernevendienst? Neem dan contact op met:

Evelyn de Zeeuw
Tel. 0475 338020
E-mail: simon-evelyn@planet.nl

Welmoed Jacobs
Tel. 0475 851199
E-mail: knd.roermond@gmail.com

 

  • Jongerenkerk (12-20)  

Op de eerste zondag van de maand hebben jongeren een eigen plek. Om elkaar te ontmoeten, te vieren en na te denken. Een plek om met elkaar te lachen, te discussiëren en naar elkaar te luisteren.

We zoeken samen naar antwoorden op allerlei vragen uit je dagelijks leven. Zijn er bijvoorbeeld verhalen in de Bijbel die ons kunnen helpen bij keuzes die je moet maken? En is het okee dat je soms anders denkt dan je vrienden, familie of je ouders?

Dat zijn spannende vragen, die je het best met leeftijdsgenoten kunt gaan onderzoeken. Daarvoor willen we ruimte en gelegenheid geven en begeleiding aanbieden.

Contactpersonen:
Janneke Ververs-Heijstek                

 

Comments are closed.