Stichting VMK (Vrienden van de Minderbroederskerk)

 

De Minderbroederskerk is een monumentale kerk die niet alleen om haar kerkelijke betekenis voor de Protestantse Kerkgemeente, maar niet minder om haar culturele waarde als historisch erfgoed ten dienste van het algemeen belang behouden moet blijven.
De Minderbroederskerk heeft ook in onze tijd een bijzondere culturele functie. Regelmatig worden in deze kerk orgel- en andere concerten gegeven, treden er koren op en vinden er exposities plaats.
In de zomer is het kerkgebouw op vaste dagen opengesteld voor het publiek. De kerk is het waard om gezien te worden en voor maatschappelijke en culturele evenementen te worden gebruikt.

Op 26 maart 2001 werd bij notariële akte de Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk (VMK) opgericht. Het doel van de Stichting is financiële middelen te verkrijgen ter bestrijding van de niet subsidiabele kosten voor onderhoud en restauratie van de Minderbroederskerk.

De Stichting hoopt de financiële middelen te verkrijgen uit erfstellingen, legaten en schenkingen, de opbrengsten uit openstelling van het kerkgebouw, te organiseren tentoonstellingen, concerten e.d. maar ook uit de bijdragen van de Vrienden van de Minderbroederskerk. Iedereen kan lid worden van deze vriendenkring.

Voor een minimumbedrag van € 15,00 per jaar mag u zich beschouwen als vriend/donateur van de Stichting. Bedrijven, instellingen etc. vraagt de Stichting haar met een minimumbedrag van € 120,00 te willen steunen. U kunt uw bijdragen storten op gironummer 6785934, t.n.v. Stichting Vrienden van de Minderbroederkerk te Roermond. De Stichting is u zeer erkentelijk.

De folder van de stichting, een jaarrekening van 2008 en een aanmeldingsbrief voor donateurschap kunt u hier downloaden.

Balans Stichting VMK2011

Toelichting Stichting VMK2011

W&V Stichting VMK2011

Donateursbrief

 

Verhuurmogelijkheden 

Concerten

De kerk kan gehuurd worden voor muzikale ontmoetingen in Limburg. Vooral kleine muziekgroepen zullen de akoestiek van deze kerk kunnen waarderen. Voor kleine muziekgezelschappen is een aparte afsluitbare ruimte aanwezig waarin zij zich kunnen terugtrekken vóór de uitvoering en tijdens de pauze. Er mag entree worden geheven en indien gewenst CD’s worden verkocht. Tijdens een pauze kan koffie/thee worden geschonken in de zijhal van de kerk. Een vrijwilligersgroep treedt op als gastheer/gastvrouw voor uitvoerenden en bezoekers. Het aantal zitplaatsen is maximaal 350, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat met max.150-200 bezoekers de avonden het meest succesvol zijn. De kerk ligt tegenover de brandweerkazerne. Voor het gebruik wordt de kerk verhuurd aan verenigingen, muziekgezelschappen etc. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie.

Voor geplande concerten: Zie de pagina concerten in het menu.

Voor informatie over concerten kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Mr. Lous Janssen-Dekkers, voorzitter

0475 318320 email: jadekadv@xs4all.nl

SVMK voorwaarden concerten

 

 Exposities en tentoonstellingen

In de zomermaanden is de kerk geopend voor het publiek en worden exposities ingericht met schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s etc. Daarvoor zijn ruim 30 expositiepanelen beschikbaar (ca. 200×80 cm), 4 glazen vitrines (160×60 cm). De werken kunnen worden verkocht en een deel van de opbrengst komt ten goede aan de restauratie. De openstellingstijden zijn elke zaterdag van eind juni t/m september. Van 14.00-17.00 uur. In de maande augustus meestal ook op zondagmiddag open. Tijdens de open middagen kan koffie/thee worden gedronken in de koffieruimte. (€ 1,–) Exposanten die een speciale openingsmiddag wensen: overleg. Aub. De toegang voor deze middagen is altijd vrij. Exposeren in het voorjaar, najaar en/of winter: niet aan te bevelen voor een lange periode. (ivm verwarming/vocht) Altijd in overleg. Er is een wachtlijst voor exposanten en de stichting probeert ieder jaar de exposities af te wisselen. Duur van de expositie: 4-6 weekends. Werken dienen ter verkoop te worden aangeboden en een deel van de opbrengst komt ten goede aan de restauratie.

Voor geplande exposities en tentoonstellingen: Zie de pagina exposities in het menu.

Voor informatie over exposities en tentoonstellingen kunt u contact opnemen met:

Mevrouw A. van Santen – Wijn, exposities

0475 581561, email ans.co@hotmail.com

SMVK voorwaarden exposities

 

Rondleidingen.

Nu ook rondleidingen met koffie en vlaai in de Minderbroederskerk.

Sinds een aantal jaren kunt u via de VVV de Minderbroederskerk bezoeken tijdens een stadswandeling met één van de stadsgidsen.

Nieuw is dat de Stichting VMK met ingang van 2007 op verzoek ook zelf rondleidingen in de kerk verzorgt. Groepen vanaf minimaal 10 en tot maximaal 20 personen kunnen een rondleiding krijgen, waarbij u naar keuze vooraf of na afloop van de rondleiding een kopje koffie of thee met vlaai wordt aangeboden. De kosten van het gehele arrangement bedragen € 3,50 per persoon.

U krijgt uitleg over de geschiedenis van het kerkgebouw, haar vroegere en huidige gebruikers, het ontstaan en de geschiedenis van de Protestantse Gemeente in Roermond, de restauratie van de kerk door de bekende architect Pierre Cuypers etc. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. De duur van de rondleiding bedraagt circa 45 minuten. Foto’s en documentatie van de kerk zijn voor en na de rondleiding in de kerk verkrijgbaar.

Voor informatie of aanvragen (ca 14 dagen van te voren) over rondleidingen kunt u contact opnemen met:

Mevrouw M.E. Brobbel van Ee, organisator,

0475 327370 email: j.brobbel3@kpnplanet.nl

SMVK voorwaarden rondleidingen

 

Publiciteit en voorlichting

Voor alle vragen waarop u op deze website geen antwoord kunt krijgen, kunt u contact opnemen met Aat Benard, Europalaan West 25, 6075 AV Herkenbosch Tel.nr. 0475 536031 of 06 1307 5419. E-mail: stichtingvmk@kpnmail.nl

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.