Groothuisbezoeken 2013-2014

Groothuisbezoek is een ontmoetings-en gespreksavond/ochtend waar gemeenteleden elkaar in informele sfeer ontmoeten. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend werkt en zeker iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. We nodigen ook graag niet-leden van onze gemeente uit naar onze bijeenkomsten.

Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeentezijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

Hoe de groothuisbezoeken van 2013-2014 georganiseerd zullen worden en welk thema besproken wordt, zal t.z.t. toegelicht worden in Contactblad.

Namens de Pastorale Raad

Annatjie Potgieter
Hélène van Hemert

Comments are closed.