Drielandendienst

In 1956 werd door de toenmalige NH predikant Ds. Mager te Roermond,  tezamen met de Engelse predikant Rev. Ross van de RAF vliegbasis Brüggen en de Duitse predikant Pf. Geduhn van de Evangelische Kirchengemeinde Schwalmtal, een aanzet gegeven voor een bijzondere dienst die geworden is tot de nu bekende Drielandendiensten.(Tri National Service; Drei Länder Gottesdienst). In eerste aanleg ging het meer om de toenadering en verzoening te bewerkstelligen tussen de volken die enerzijds als overwinnaars en anderzijds als overwonnenen uit Wereldoorlog II waren gekomen en nu min of meer langs elkaar leefden.

In 2002 is de Engelse Luchtmacht uit Brüggen vertrokken. Daarvoor in de plaats heeft de landmacht de vliegbasis in gebruik genomen. In 2005 was een hoogte-punt, toen een Drielandendienst uitgezonden werd door de Duitse televisie (ZDF) en door meer dan 860.000 mensen bekeken en zeer goed gewaardeerd werd.
Twee keer per jaar wordt er een Drielandendienst gehouden. Eén in Duitsland of op de basis en één in Roermond. Traditiegetrouw vindt die laatste dienst plaats vlak voor kerst: dit jaar op 22 december 2013, aanvang 19.00 uur.
De liturgie zal in drie talen worden vervaardigd, zodat allen – Britten, Duitsers
en Nederlanders – in hun eigen taal mee kunnen zingen, bidden en luisteren.
Tevens zal in deze dienst het licht uit Bethlehem worden binnengebracht en uitgedeeld worden aan de aan deze dienst deelnemende kerken.
In de zomer van 2014 zal de Drielandendienst weer in één van onze buur-gemeenten plaatsvinden. Het streven is dan opnieuw:  één gezamenlijke dienst op één plaats. U bent van harte welkom!
In de toekomst verandert er mogelijk het een en ander rond de drielandendienst. Zodra dit aan de orde is houden we u op de hoogte

Contactpersoon:
Dhr. Henk Boven

Comments are closed.