Visieavond ‘Dood normaal’

Visieavonden ‘Dood normaal’

In het nieuwe jaar zullen medio maart/april twee visieavonden gehouden worden over het  thema: ‘Dood normaal’.  

De dood en het sterven stoppen we het liefs ver weg. We spreken er niet graag over. Tijdens deze avonden willen we stilstaan bij alle aandachtspunten rondom een overlijden en zullen we ingaan op wat er heden ten dage allemaal mogelijk is. 
Maar ook staan we stil bij eventuele onmogelijkheden. We gaan samen nadenken over het samenstellen van een uitvaartliturgie en het opstellen van wensen daarvoor.  

Eén van de avonden zal worden ingevuld door iemand die werkt bij een uitvaartondernemer om met u van gedachten te wisselen over de visie en handelen door professionals. Tevens bent u in de gelegenheid tot het stellen van vragen omtrent dit ‘heikel’ thema.  

Middels deze avonden willen we laten zien dat stilstaan bij en nadenken over de dood en het daarbij behorende afscheid geen taboe is maar hoort bij het leven. Dood normaal dus! 

De exacte data zullen te zijner tijd kenbaar worden gemaakt via het Contactblad en/of de website.

Locatie: ontmoetingsruimte ‘De Herberg’, Sintelstraat 23 Maasbracht

Contactpersoon:
Erick van Brakel
e-mail:    erick-vb@live.nl

Comments are closed.