Diaconie

  • Diaconie:

Jaarverslag 2014 t.b.v. ANBI: (klik op de link om te openen):
jaarrekening 2014CvK ANBI

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom is het een aandachtspunt van de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, mensen die leven aan de zelfkant van de maatschappij.
De armoedeproblematiek is binnen het diaconaat altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij (in onze kerkgemeenschap of daarbuiten) of mensen ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat. Dit laatste wordt in onze  kerk door de ZWO commissie verzorgd.

Diaconale taken zijn o.a.:
•    signaleren van noodsituaties in de samenleving, zowel lokaal, regionaal als internationaal;
•    vinden van hulpbronnen en inzamelen van geld voor de leniging  van deze nood;
•    daadwerkelijk verlenen van deze hulp en geven van bijstand en steun aan wie dat nodig hebben;
Er is ook een belangrijke  en zichtbare bijdrage aan de eredienst: denk aan het wekelijks collecteren en het faciliteren van het Heilig Avondmaal. De opbrengst van de Avondmaalscollecte komt geheel ten goede aan Stichting OOR. (Opvang, Ontmoeting, Roermond).

Waar nodig worden vakanties voor ouderen en gehandicapten met financiële middelen ondersteund.
Onze gemeente neemt deel aan het Maatschappelijk Platform Roermond en het provinciale Platform ontwikkelingssamenwerking. Ook wordt, samen met anderen, naar mensen in de asielzoekerscentra omgekeken.
Gerben Huberts draagt zorg als pastoraal contact persoon voor de mensen van het A.Z.C. in Baexem.

Dit alles kan niet zonder uw hulp. Daarom wordt het zeer op prijs gesteld wanneer u doorgeeft waar er ondersteuning nodig is. Ook kunt u projecten, die mogelijk binnen de aangegeven diaconale doelstelling  vallen, aanmelden.

Elke zondag wordt de kerkdienst opgenomen.  U kunt de kerkdienst beluisteren via de site of contact opnemen met de koster.

Heeft u geen vervoer om zondags naar de kerk te komen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie.

Uw financiële steun kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL73 FVLB 0699 6427 28
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roermond 
Diaconaat vraagt om uw gebed en uw daadwerkelijke steun.
 

College van Diakenen

VoorzitterGrieta Gootjes
SecretarisMargriet Dumee
PenningmeesterGida de Heer
lid speciaal AZCGerben Huberts
LidVacant
LidVacant

Comments are closed.