Dagwandeling door de geschiedenis van Roermond

Dagwandeling door de geschiedenis van Roermond

Ook in Roermond zijn 'katholiek' en 'protestant' intensief met elkaar in aanraking geweest. Dat wordt geïllustreerd door de vele belangrijke momenten in de Roermondse geschiedenis en de kerkelijke gebouwen, welke we zullen bezoeken tijdens deze dagactiviteit, namelijk de Christoffelkathedraal, de Caroluskapel bij het Karthuizer Klooster, de Munsterkerk en de Minderbroederskerk.

Tijdens de wandeling door Roermond zal de erg interessante geschiedenis aan de hand van vele (kerk-)gebouwen worden toegelicht. Het ontstaan van de stad, de ontvangst van stadsrechten, de ontwikkeling tot handelsplaats, de status als bisschopsstad, de Reformatie, de Franse tijd, de hernieuwde komst van het Protestantisme daarna en de Roermondse architect Pierre Cuypers komen zeker aan bod. Halverwege deze stadswandeling is er gelegenheid voor nuttigen van een lunch op een van de vele terrassen.


 

Comments are closed.