Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

De Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting organiseert elk Winterwerkseizoen lezingen en cursussen en een aantal andere activiteiten, zoals een wandeling of een creatieve workshop.

Naast deze min of meer vaste activiteiten organiseert de WIO, bijvoorbeeld op verzoek van de Kerkenraad, incidenteel overige activiteiten. Al deze activiteiten zijn terug te vinden in het programmaboekje en worden aangekondigd in het “Contact”.

De WIO is een gezamenlijk orgaan van de Protestantse Gemeenten van Roermond en Maasbracht en bestaat momenteel uit:

voorzitterVacant
penningmeesterWilma Kaemingk
lidGerard Jonkman
lidAnnemarie Vriesen
lidHanneke van der Plas

Een belangrijke taak van de WIO is de publicatie van het programma in het programmaboekje. In dit boekje is ook een overzicht van alle overige kerkelijke activiteiten opgenomen.

Contactpersoon:

Wilma Kaemingk
e-mail:    cvt@protestantsegemeenteroermond.nl

Comments are closed.