Comissie Ontwikkeling & Vernieuwing

Nu in juli 2015  de nieuwe Kerkenraad voor de Protestantse gemeente Roermond is bevestigd ligt er een uitdaging om de wens tot vernieuwing vorm te geven. Daarvoor is een nieuwe commissie in het leven geroepen: Commissie Ontwikkeling & Vernieuwing.  Deze bereidt voorstellen voor de kerkenraad en de gemeente voor en draagt bij aan de uitvoering.
De nieuwe commissie laat zich inspireren door de rijke oogst aan ideeën die tijdens de groothuisbezoeken door velen naar voren zijn gebracht. 
•    De oproep tot vernieuwing om jeugdigen in onze gemeente blijvend te betrekken bij de kerk zal zijn invulling moeten krijgen. 
•    Tegelijkertijd ook de opdracht om voor de ouderen onverminderd van betekenis te zijn. 
•    Ideeën die naar voren gebracht zijn tijdens de presentatie van Jeroen Jeroense over de ontwikkeling in zijn kerkelijke gemeente Elst geven veel suggesties en structuur voor een mogelijk richting van de vernieuwing.
De nieuwe commissie werkt ideeën uit, de kerkenraad bepaalt de richting en neemt besluiten. Maar de gemeente zal het moeten dragen. Niets is fnuikender voor vernieuwing als het beperkt blijft tot een commissie. De grootste opgaaf van de nieuwe commissie ligt er dan ook in de gemeente blijvend te betrekken en zorgen dat het een gemeente brede ontwikkeling wordt.
De nieuwe commissie zal, in nauwe samenspraak met de kerkenraad, de gemeente informeren én betrekken. Zo spoedig mogelijk zullen we via het Contact, website en e-mail de eerste ideeën naar voren brengen.
Lizeth in 't Veld, Jac Brobbel, Jan Willem Dijckmeester (tijdelijk adviseur) en Gerard Jonkman vormen samen deze commissie. 
Contactpersoon:      Gerard Jonkman  
 

Comments are closed.