Actueel

Op deze pagina vindt u actuele informatie en publicaties van de Protestantse gemeente Roermond:

  • Grappige musical voor de hele familie

 Bereid je voor op een prachtige kerstavond. Laat je meevoeren naar de herberg in Bethelem waar het kerstverhaal begon. Leef mee met het verhaal van de herbergier en onze toekomstige Messias. 
Een Engel komt de herbergier vertellen dat hij het druk gaat krijgen op deze kerstavond en ook nog heel speciale gasten mag ontvangen. 
Door de combinatie van film en live performance, nemen wij je mee naar deze eigen, hedendaagse vertaling van het Bijbelse kerstverhaal. In de vorm van een minimusical van één uur. 
Een dwaze boel, herkenbaar, komisch en meeslepend.

24 december aanvang 20.00 uur 
Minderbroederskerk
Entree gratis (vrije gift mogelijk)
 
Like en volg ons: https://www.facebook.com/kerstminimusical/
 
Kijk voor meer informatie: protestantsegemeenteroermond.nl

  • ZWO: onze reis naar Göncruszka, Hongarije

Göncruzka, Vilmany en Hecje zijn drie dorpjes in het oosten van Hongarije, een zeer arme streek, waar veel zigeuners wonen. Ze herbergen alle drie een zeer actieve protestantse gemeente, die gedragen wordt door het enthousiaste domineesechtpaar Levente en Zsuzsa Sohajda.

Als afgevaardigden van de ZWOgroep van onze gemeente gingen Grieta Gootjes, Jeannette Klein, Diana Dumee-Wolters en Bep Storm op reis, om met eigen ogen te zien wat zich daar afspeelde, en om zo mogelijk een steentje bij te dragen. We werden gastvrij onthaald en gehuisvest bij de dominees thuis. 

Wij waren op het spoor gezet door onze gastpredikant Margriet Gosker en haar man Ference, die een pakket honingpotten hadden meegebracht, om in onze kerk te verkopen; met groot succes. De opbrengst van die verkoop, aangevuld met het geld van twee collectes namen we alvast mee, die werden in dank aanvaard, het ‘honinggeld’ werd in de ‘honingpot’ gestopt. Uit de opbrengst van de honingverkoop, en uit giften van bevriende gemeentes uit Zwitserland, Duitsland, Nederland en Schotland financiert het echtpaar hun indrukwekkende goede werken: de ontwikkeling van een hele streek.

De dominee, die een opleiding tot imker heeft gevoerd, heeft op het ogenblik 120 bijenvolken op diverse locaties. Om de paar weken wordt de honig opgehaald en koud verwerkt, zodat alle goede eigenschappen bewaard blijven. Er zijn 7 soorten honing, omdat er telkens nieuwe bloemen bloeien. Een groot aantal vrijwilligers werkt mee aan het honingproject: het haalt mensen zo uit hun isolement. De honing wordt o.a. op markten verkocht, naast goulashsoep. 
Het werk omvat verder verschillende gebieden:

•    De zorg voor moeder en kind. In Vilmany is een moederhuis gevestigd, waar de (vaak heel jonge) moeders voorlichting krijgen op het gebied van voeding, hygiëne en gezinsplanning. Er wordt een kledingbeurs gehouden. Mensen leren ook, de te klein geworden kleding door te geven, te delen met anderen. Er zijn twee leidsters om de kinderen te helpen verzorgen en spelletjes met ze te doen. Er in een wasmachine (in de woningen zelf is meestal geen waterleiding). Zo nodig krijgen de baby’s poedermelk, omdat de praktijk is, dat ze alleen water te drinken krijgen, met ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel. De kinderen krijgen er driemaal per week godsdienstles.
•    De ouderenzorg. Eenmaal per week rijdt er een busje om zieke en behoeftige ouderen op te halen en ze bij een gezondheidscentrum te brengen waar dan een arts aanwezig is (hoopt men). 
•    De school. De school bestaat nu 12 jaar. De tweede generatie kinderen komt er aan: er is een vertrouwensband ontstaan. Een school die draait op een enthousiast team, dat ook in de vakantie in de weer was om de lokalen te verven en in te richten. Alle meubilair en speeltoestellen zijn geschonken door diverse scholen en stichtingen in Europa,  het team knapt al die tweedehands spullen op voor hergebruik. Zo zien de klaslokalen er uitnodigend uit.
•    De gebouwen van de kleuterschool en lagere school zijn veel te klein  voor alle leerlingen, die nog op de wachtlijst staan.  Momenteel wordt er bijgebouwd bij de kleuterschool. Ook de lagere school zal er vier lokalen bij krijgen, zodra er genoeg is gespaard om dat te realiseren.
•    Het onderwijs is gebaseerd op het Jenaplan. Omdat veel kinderen uit een crisissituatie komen, kan niet direct begonnen worden met de lessen. De kinderen moeten d.m.v. een kringgesprek de gelegenheid krijgen te acclimatiseren. Aan het begin van de week vindt de weekopening plaats, in de speelzaal, onder ‘het kruis’. Naast les in de gewone schoolvakken wordt veel aandacht besteed aan godsdienstonderwijs, creatieve vorming: toneel, dans, muziek, en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Van het honinggeld worden ook extra leerkrachten betaald om achterblijvers te helpen. De kinderen dragen een schooluniform om zichtbaar verschil tussen de zeer arme en meer welgestelde te niet te doen. De eerste uitdeling van de uniformen voor de kleintjes vindt plaats in de kerk vóór de gemeente: jij bent nu één van ons!  
•    De leerlingen worden met de grote schoolbus (een oude bus, door de gemeente mooi opgeknapt, met het schoollogoTalentum) of met een kleinere bus uit hun woonplaats in 13 dorpen opgehaald. De groenteboer speelt voor chauffeur. Ook de kinderen die bijv. in een afgelegen bergdorpje wonen moeten de kans krijgen naar school te gaan. Het collectegeld, door ons meegebracht, wilden we deze keer besteden aan de brandstof voor de kleine bus.
•    Het zomerkamp. In Hecje, in de bergen, is een zomerkamp opgericht waar elke zomer honderden kinderen uit heel Hongarije op vakantie kunnen komen. Het ligt op een prachtige locatie, tegenover de mooie kerk van het dorp. Alle medewerkers bestaan uiteraard weer uit vrijwilligers.
•    Het voedingsproject. Alle kinderen die naar school gaan krijgen in Hongarije verplicht een warme maaltijd. De school heeft voor een jaar toestemming daarvoor een zaal van het gemeentehuis te gebruiken. Het plan is nu, een oud gebouw te renoveren, om daar een restaurant te vestigen, gerund door vrijwilligers. Het vlees, de melk en de yoghurt zullen geleverd worden door gemeenteleden, de groenten worden verbouwd op het terrein achter het huis van het domineesechtpaar, de door ons meegebrachte groentezaden komen daarvoor goed van pas.
•    Geloofsonderricht. Het echtpaar werkt vanuit hun geloof in God. Dat komt in ieder gesprek meermalen ter sprake. Het Godsvertrouwen is groot: alles zal gaan zoals het moet, ook nu een ernstige ziekte Susah bedreigt. Susah en haar man geven godsdienstles op school, o.a. in de vorm van biblio-drama. Elke zondag wordt er in de drie gemeentes gepreekt, in Vilmany in het moederhuis, omdat de kerk te vervallen is. De twee andere kerken worden goed onderhouden, Susah zingt mee in het familie-kerkkoor van Göncruszka.

Een kenmerkende uitspraak van Levente: “als er door mijn prediking maar één mens tot Jezus komt, omdat hij na 20 jaar zich mijn verhalen herinnert, dan beschouw ik mijn missie als geslaagd”.

We hebben honing meegebracht voor de verkoop in onze en een andere gemeente. De opbrengsten hiervan komen ten goede van alle projecten en met name de school in Göncruszka. 

Sociale eetgelegenheid
In het bijzonder willen wij geld inzamelen voor de opbouw, oprichting en inrichting van de sociale eetgelegenheid. De realisatie van dit restaurant is belangrijk voor het dorp, zodat de kinderen een goede, gezonde en voedzame maaltijd krijgen elke dag. Daarnaast zal dit een plek zijn voor eenzame ouderen die er kunnen komen voor een kopje koffie, samen een maaltijd te koken met groenten uit de moestuin.  Mensen ontmoeten elkaar in dit restaurant, dat dus een sociale eetgelegenheid is met een zeer belangrijk doel voor het dorp. Een centrale ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar kinderen kunnen optreden voor hun dorpsgenoten, waar mensen gezellig kunnen praten, gezond kunnen eten. Laten we samen ervoor zorgen dat dit restaurant er komt en blijft, u geeft toch ook?
Geef aan de collecte op 29 oktober of stort uw bijdrage op 
NL 73 FVLB 0635 8077 93
t.n.v. Diac. Prot. Gem. Roermond inz. ZWO Cie, Hoosveld 38 te Herkenbosch

Alvast bedankt voor uw hulp

Werkgroep ZWO
 

  • Informatiemoment op 8 oktober.

Op zondag 8 oktober zal er weer een informatiemoment voor de gemeente zijn.
Het onderwerp is: de ontwikkeling aangaande de samenwerking met de gemeentes in de regio.
Het betreft de volgende gemeentes: Venlo, Weert, Maasbracht en Venray.

Het informatiemoment zal plaatsvinden na de dienst.

U bent allen van harte welkom!
 

  • Blog over intrede van Ds Judith van den Berg-Meelis:

Klik op deze link

De overige blog berichten:
Klik op deze link

  • Verslag bezoek Reformationssynode in Rheydt op 1 en 2 september 2017

Hieronder vindt u het verslag van het bezoek Reformationssynode in Rheydt 

Verslag bezoek Reformationssynode in Rheydt op 1 en 2 september 2017

  • Onze nieuwe predikant: Ds Judith van den Berg-Meelis:

Op 3 september is ds. Judith van den Berg-Meelis verbonden met onze gemeente en heeft zij haar intrede gedaan.

We zijn heel blij dat het zover is en dat we nu weer een eigen predikant hebben!

We wensen ds. Judith van den Berg-Meelis en haar gezin een heel goede en gezegende tijd toe in onze gemeente.
 

  • Boeren, burgers en buitenlui

In de maand september is in de Minderbroederskerk een overzichtstentoonstelling te zien over 200 jaar Protestantse Gemeente Roermond. Door middel van collages met korte teksten, gekopieerde documenten, foto’s e.d. volgen we de geschiedenis van de “Christelijke Protestantse Gemeente”, die als garnizoens-gemeente ontstond en uitgroeide tot een gemeente van “boeren, burgers en buitenlui”, die nu wederom de naam draagt van “Protestantse Gemeente” als onderdeel van de PKN.                    

De tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 9 september van 10.00 uur – 17.00  en zondag 10 september van 14.00 – 17.00 uur. Tevens is er op woensdag 20 september een avondrondleiding.

N.B. “Boeren, burgers en buitenlui” is het thema van de Open Monumentendag” 2017.

  • Anbi status

Vanwege de ANBI status van de kerk moeten wij van de belastingdienst het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) op de website van de kerk vermelden. Mogelijk moet u in de toekomst dit nummer vermelden bij uw belastingaftrekpost voor giften aan de Kerk (vrijwillige bijdrage en of collectebonnen) of aan de Diaconie.

Comments are closed.