Activiteiten

Activiteiten

De activiteiten van het winterwerk van de Protestantse gemeente Roermond staan in de Jaaragenda linksonder in het menu.
Uitgebreidere activiteiten van de diverse groepen staan op de sites van de groep, linksonder in het menu.

  • Protestants Seniorenwerk Roermond (PSW)      

Wij zijn een groep vrijwilligers, die actief betrokken is bij het ouderenwerk in onze gemeente.
Elke tweede donderdag van de maand organiseren we een seniorenmiddag van 14.00-16.00 uur. We proberen u een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. De middagen zijn altijd heel gezellig en we nodigen dan ook iedereen vanaf 65 jaar uit om de middag bij te wonen.
Komt u eens een keertje kijken. De koffie en thee staan altijd klaar.

Vanaf 70 jaar worden gemeenteleden, als zij daar prijs op stellen, thuis bezocht.
In december rond de kersttijd is er de kerstviering/maaltijd en in het voorjaar organiseren we een dagtocht.

Samen met de contactpersoon gaan we op bezoek bij huwelijksjubilea.
Eenmaal in de week bezoeken we gemeenteleden die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ook de mensen in het verpleeghuis worden door ons niet vergeten.
Tevens zorgen wij ervoor dat er iedere zondag bloemen in de kerk staan die na afloop van de dienst naar een gemeentelid worden gebracht.

Wilt u het a.u.b. aan ons doorgeven als er iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen, zodat we de mensen kunnen bezoeken? U kunt hiervoor contact opnemen met Bep Barel. Zij zorgt er voor dat het bericht van opname bij de betreffende personen terechtkomt.

Email: bepbarel@hotmail.com

  • Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting   

De Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting organiseert elk winterseizoen lezingen en cursussen in het Ontmoetingscentrum en een aantal andere activiteiten, zoals een wandeling of een creatieve workshop. Een andere activiteit van de WIO kan zijn een Dienst in Vieren of een Verhaaldienst, waarin in plaats van een preek, op een creatieve manier wordt omgegaan met een Bijbeltekst of thema. Naast deze min of meer vaste activiteiten organiseert de WIO, bijvoorbeeld op verzoek van de Kerkenraad, incidenteel overige activiteiten. Een belangrijke taak van de WIO is de publicatie van het programma in het activiteiten en informatieboekje. In dit boekje is ook een overzicht van alle overige kerkelijke informatie- en activiteiten opgenomen.
Email: cvt@protestantsegemeenteroermond.nl

  • Gesprekskring voor rouwenden.    

"Met de dood eindigt wel het leven, maar niet de relatie"

Als er iemand die je heel na staat overlijdt, begint een weg die we aanduiden met het woord 'rouwen'. Rouwen is misschien wel één van de moeilijkste opgaven waar we in ons leven voor kunnen komen te staan.
Omdat rouwen zo diep kan ingrijpen, zoveel naar boven kan halen, zo je hele leven overhoop kan halen.
Omdat je nooit had kunnen denken dat het zó zou zijn, zo zou voelen, zo aanje hart zou raken.
Rouwen is vaak veel meer dan alleen maar verdriet hebben. Er kunnen gevoelens naar boven komen, die te maken hebben met woede, angst, schuldgevoel, wrok, leegte, zinloosheid. Soms reageer je zo anders dan je van jezelf gewend bent, zijn er zoveel vragen, zoveel emoties. En waar moet je daar allemaal mee naartoe?
Het kan troostrijk en helend zijn om over dit alles te praten met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Mensen die aan een half woord genoeg hebben om te begrijpen wat je bedoelt. Mensen die weten hoe het voelt, ze hebben immers hetzelfde meegemaakt.

  • Cantorij      

Stel: u houdt van zingen, maar u bent niet het hele jaar door beschikbaar.
Dit is een probleem, waar veel koren mee worstelen: het is nu eenmaal onmogelijk, om tot een mooie uitvoering te komen met mensen, die een aantal weken tot maanden afwezig zijn: op vakantie, oppassen op de kleinkinderen, voor een ziek familielid zorgen, lekker fietsen of sporten…….

Ook bij de cantorij spelen dit soort zaken, ze horen nu eenmaal bij het leven.
Maar het bijzondere van de cantorij is, dat er niet wordt gerepeteerd voor een bepaalde uitvoering, maar voor een bepaalde zondag, die een aantal weken in het verschiet ligt. Van tevoren kondigen de zangers aan, tijdens welke dienst ze kunnen meezingen, en bij welke niet. Daarom streven we naar een grote cantorij, zodat er altijd een redelijk aantal zangers aan de geplande kerkdiensten kan meedoen.

Er zijn ook mensen die zich aanmelden voor een bepaalde dienst, of een bepaald “project”, bijv. de paascyclus. Ongeveer een keer per maand levert de cantorij een bijdrage aan de eredienst. Ook nemen we deel aan oecumenische kerkdiensten en aan het Oecumenisch Avondgebed in het ziekenhuis.

Kerkmuziek is altijd in beweging. Nieuwe liederen dienen zich aan en als zanger van de cantorij kom je vaak als eerste daarmee in aanraking. Voldoen ze niet, dan verdwijnen ze weer, mooie nieuwe en oude liederen worden gekoesterd en toegevoegd aan het repertoire, dat de cantorij inmiddels heeft opgebouwd.

Komt u zingen bij de cantorij, dan is een gedeelte van je donderdagavond daarmee gevuld. Maar een gedeelte is nog vrij voor andere activiteiten, want we repeteren van 19.00 tot 20.15. Hebt u geen vervoer, dan wordt dat vaak onderling geregeld.
Kom eens binnenlopen op donderdagavond in het Ontmoetingscentrum naast de kerk.

Contactpersonen:
Bernhard Olde
e-mail: oldekleine@hetnet.nl

Bep Storm (dirigent)

  • Contactblad    

Het Contactblad is een gezamenlijke uitgave van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond. Het blad verschijnt maandelijks, uitgezonderd in de maanden juli/augustus en december/januari, dan verschijnt er een dubbelnummer.

Het abonnementsgeld bedraagt € 11,50 per jaar. Bij toezending per post kost het abonnement € 22,50 per jaar. U kunt ook een e-mail abonnement nemen. U krijgt het Contactblad dan als pdf-bestand toegestuurd. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 wat met name voor een postabonnee voordelig is.
Nieuwe abonnees kunnen zich per mail opgeven.

De uiterste inleverdatum voor kopij wordt steeds in het Contactblad bekendgemaakt.
U bespaart de redactie veel werk wanneer u de kopij aanlevert op diskette of per e-mail. Bovendien mag kopij op diskette of per e-mail nog worden ingeleverd tot de in het Contactblad aangegeven datum.

Email: contactblad@protestantsegemeenteroermond.nl

Comments are closed.