200 jaar Koninkrijk der Nederlanden/ Protestantse Gem. Roermond

200 Jaar geleden werd na de Franse tijd het Koninkrijk der Nederlanden gevormd. In dit nieuwe koninkrijk werd direct ook de vrijheid van godsdienst ingesteld. Hierdoor werd het mogelijk om in Roermond, na meer dan een eeuw zonder protestantse kerk, weer een protestantse gemeente te vormen. In 1817 werd de toenmalige gemeente Stevensweert, die de zondagsdienst vierde in het fraaie protestantse kerkje aldaar, samengesmeed met die van Roermond tot één kerkelijke gemeente. Ds. Jacob Begeman werd in deze gemeente de eerste predikant. Hij ijverde sterk voor het vinden van een goed kerkgebouw, en na veel zoeken en aandringen werd daarvoor de Minderbroederskerk  geschikt gevonden. Daar startte bijna 200 jaar geleden de Nederlands Hervormde Gemeente Roermond.

De komende jaren zullen we deze bijzondere gebeurtenissen in de kerkelijke gemeenten van Roermond en Maasbracht, waar Stevensweert tegenwoordig onder valt, gedenken. Als aanloop daar naar toe, zullen we ons verdiepen in deze geschiedenis die beiden gemeente gemeenschappelijk hebben.

Prof. Peter Nissen, bekend van het boek over de Stad Roermond, is gevraagd om een lezing te verzorgen over 200 jaar protestantisme in Nederland en Roermond. Vanwege zijn kennis en fraaie stijl van spreken zal dit weer een bijzondere avond worden.

Datum:          november 2015
Plaats:         Ontmoetingscentrum 
Contactpersoon:     Gerard Jonkman
Contact:        gencjonkman@gmail.com
 

Comments are closed.