Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De predikant is Ds. Judith van den Berg – Meelis. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Zondag 29 oktober ZWO dienst

"Gods liefde" dat is het thema van de ZWO zondag 29 oktober a.s..Gods liefde steunt, waar je als mens geen moed of kracht meer hebt. Zendingwerk Werelddiaconie en Ontwikkelingshulp (ZWO) kijkt om naar het welzijn van mensen buiten de grensen, zoals diaconie dat binnen de landsgrenzen doet. De ZWO groep presenteert het nieuwe project dat ze steunen in Hongarije. De dienst is gevuld met bijpassende liederen en gebeden. Ook wordt er verslag gedaan over het bezoek van de ZWO aan Hongarije afgelopen augustus. Een persoonlijk verhaal; wat kunnen wij leren van deze ervaring van de moed en kracht van deze mensen in de armste streek van Hongarije en hoe zij positief blijven terwijl ze zoveel problemen hebben. De wisselwerking van ontwikkelingshulp wordt belicht. Er wordt een verbinding gemaakt tussen deze actuele gebeurtenissen en Bijbelteksten.
... See MoreSee Less

View on Facebook

De repetities en opnames zijn al begonnen.

Bereid je voor op een prachtige kerstavond. Laat je meevoeren naar de herberg in Bethelem waar het kerstverhaal begon. Leef mee met het verhaal van de herbergier en onze toekomstige Messias.
Een Engel komt de herbergier vertellen dat hij het druk gaat krijgen op deze kerstavond en ook nog heel speciale gasten mag ontvangen.
Door de combinatie van film en live performance, nemen wij je mee naar deze eigen, hedendaagse vertaling van het Bijbelse kerstverhaal. In de vorm van een minimusical van één uur.
Een dwaze boel, herkenbaar, komisch en meeslepend.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Wandeling door het Swalmdal zondag 22 oktober 2017

Een wandeling door het Swalmdal in de herfst is altijd weer een belevenis. Wie gaat er weer mee?
Deze keer nemen we een andere route dan de voorgaande keren, maar het decor zal hetzelfde zijn: de prachtig kronkelende Swalm, de broekbossen, de loofbossen op de hogere gronden, de schraalgraslanden, heideterreinen en de prachtige vergezichten over de Lanck. In deze natuur zullen we weer de paddestoelen, watervogels, beversporen, herfstkleuren, herfstgeuren en tal van andere natuurfenomenen zien en beleven.
De wandeling is geschikt voor iedereen: jong en oud. Het wandeltempo ligt niet hoog. We starten om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats naast Herberg de Bos, aan de Bosstraat in Swalmen; tegenover het zwembad. De excursie duurt tot uiterlijk 16.30 uur. Na afloop is er de gelegenheid om nog even gezellig na te praten. Voor deze excursie wel geschikt schoeisel aantrekken. Het kan nat zijn in het Swalmdal.
Contactpersoon: Gerard Jonkman
0475-503535 / 06-29078321 of gecjonkman@gmail.com
\
... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.