Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De kerkgemeenschap heeft momenteel geen predikant, deze vacature staat open. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Belijdenis, doop én huwelijk tijdens de dienst vanochtend. Het blijft bijzonder als Gods liefde voelbaar aanwezig is... ... See MoreSee Less

View on Facebook

Afgelopen zondag was de eerste zondag van het paasproject van de kindernevendienst: "ik zie, ik zie." op 26 maart en 9 april zullen we hier ook aandacht aan besteden en alles door een blauwe bril bekijken :-). ... See MoreSee Less

View on Facebook

Op 22 maart om 20:00 uur in het Ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente.
De boeiende relatie tussen Geloof en Kunst is een terugkerend thema in het lezingprogramma van de Protestantse Gemeente. Op 22 maart van 2017 zal pastoor Marcus Vankan uit Heythuysen opnieuw een avond over dit thema verzorgen. Pastoor Vankan staat bekend om zijn uitgebreide kennis van de kunstgeschiedenis en is een enthousiast verteller. Zo heeft hij de afgelopen jaren tijdens goed bezochte lezingsavonden de schilders Rembrandt en Caravaggio besproken en heeft hij een avond verzorgd over St. Nicolaas en de laatste dagen van Jezus in de moderne kunst. Het thema voor de lezing in voorjaar is het bijzondere leven van de schilder Vincent van Gogh. Van Gogh is vooral bekend om zijn schilderij de Zonnebloemen, maar weinig mensen weten dat hij in zijn jonge jaren theologie studeerde en 18 schilderijen maakte met Bijbelse voorstellingen. Van Gogh was vertrouwd met de Bijbel, maar worstelde er –vooral in zijn latere jaren- ook mee. Pastoor Vankan zal de verschillende periodes uit zijn leven bespreken. Het zal opnieuw een boeiende avond worden en ons mogelijk meer inzicht bieden in de kunstgeschiedenis van onze kerken.
Locatie: Ontmoetingscentrum Protestantse Gemeente Minderbroederssingel 15F te Roermond
... See MoreSee Less

Op 22 maart om 20:00 uur in het Ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente. De boeiende relatie tussen Geloof en Kunst is een terugkerend thema in het lezingprogramma van de Protestantse Gemeente. Op 22 maart van 2017 zal pastoor Marcus Vankan uit Heythuysen opnieuw een avond over dit thema verzorgen. Pastoor Vankan staat bekend om zijn uitgebreide kennis van de kunstgeschiedenis en is een enthousiast verteller. Zo heeft hij de afgelopen jaren tijdens goed bezochte lezingsavonden de schilders Rembrandt en Caravaggio besproken en heeft hij een avond verzorgd over St. Nicolaas en de laatste dagen van Jezus in de moderne kunst. Het thema voor de lezing in voorjaar is het bijzondere leven van de schilder Vincent van Gogh. Van Gogh is vooral bekend om zijn schilderij de Zonnebloemen, maar weinig mensen weten dat hij in zijn jonge jaren theologie studeerde en 18 schilderijen maakte met Bijbelse voorstellingen. Van Gogh was vertrouwd met de Bijbel, maar worstelde er –vooral in zijn latere jaren- ook mee. Pastoor Vankan zal de verschillende periodes uit zijn leven bespreken. Het zal opnieuw een boeiende avond worden en ons mogelijk meer inzicht bieden in de kunstgeschiedenis van onze kerken. Locatie: Ontmoetingscentrum Protestantse Gemeente Minderbroederssingel 15F te Roermond

View on Facebook

Brieven van de Koning.
Het ontstaan en voortbestaan van de Protestantse Gemeente Roermond is te danken aan `brieven` van de Koning. In dit geval Koning Willem I.
In de komende maanden willen we dit zichtbaar maken d.m.v. een kleine expositie in de kerk. Een en ander om te herdenken, dat het dit jaar 200 jaar geleden is dat de Protestantse Gemeente ontstond. De brieven waren in het algemeen Koninklijke Besluiten. Alles wat met godsdienst te maken had werd op deze manier geregeld.
In `Contact` kunt u maandelijks een stukje geschiedenis lezen. In de kerk komt er elke maand een collage bij.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hallo jongens en meisjes,
We gaan zondag iets leuks doen, we gaan iets 'ouds' weer mooi maken!
Vraag aan papa of mama of je aanstaande zondag iets van zilver mee mag nemen.
Een theelepeltje of iets anders misschien? En het liefst eentje die niet meer mooi glimt, en misschien al wel bijna zwart is.
Tot zondag allemaal!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.