Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De kerkgemeenschap heeft momenteel geen predikant, deze vacature staat open. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Fancy Fair Rommelmarkt
Op Zaterdag 13 mei is er weer rommelmarkt op het plein rondom het Ontmoetingscentrum. Het begint om 10:00 uur tot ca. 16:00 uur.
Goede en bruikbare spullen kunnen op donderdag 11 mei (van 19:00-20:30) en vrijdag 12 (17:00-19:30) ingeleverd worden bij het Ontmoetingscentrum. Meer info hierover in Contact.
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het Ontmoetingscentrum.
Iedereen is van harte welkom!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vanavond spraken we bij Alfa en Omega over de bijbel. Lekker eten, gezellig kletsen, een serieus onderwerp, persoonlijke verhalen, het was er vanavond allemaal weer. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Alweer een week geleden vierden we het Paasfeest. Na de dienst kregen alle kerkbezoekers van de kinderen van de kindernevendienst een ei met een boodschap: k'ei'k verder. We kijken vast vooruit. Naar Hemelvaartsdag, naar Pinksteren. En we kijken altijd verder, naar die ene dag, waarvan niemand weet wanneer het is: onze Koningsdag. ... See MoreSee Less

View on Facebook

De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah! Gezegende Paasdagen gewenst. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Om stil van te worden... En om vanavond om 21.00 uur in de kerk bij stil te staan. Tijdens de Paaswake luisteren we naar verhalen over overwinning op de dood. We vieren de maaltijd van de Heer en de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Want het is Stille Zaterdag. Toch is deze stilte niet alleen die van verslagenheid. Achter het kruis schemert reeds het licht van de opstanding. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.