Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 1000 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De kerkgemeenschap heeft momenteel geen predikant, deze vacature staat open. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit Winterwerkboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Commissie Vorming en Toerusting (CVT)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Wandeling op het Grensgebied van de Meinweg

Zondag 30 oktober kunt u meegaan met deze wandeling.
Herfstkleuren, herfstgeuren, een kabbelende Roode Beek, moerasbossen en heide zullen we allemaal zien en beleven tijdens de Wandeling op de Grens van de Meinweg. De wandeling is afwisselend, de rijke natuur van de Meinweg komt volop aan bod. Ook zal er een mooi stuk Duitsland in de route worden opgenomen. We hopen vooral van de natuur te genieten, maar uiteraard is de onderlinge gezelligheid ook van belang.
De wandeling is geschikt voor jong en oud. Het wandeltempo wordt aangepast aan de deelnemers. Iedereen kan mee. Goed schoeisel wordt aanbevolen.
Op 30 oktober starten we om 14.00 uur op de parkeerplaats bij Vlodrop-Station. Omstreeks 16.15 uur zijn we weer terug op de startlocatie, waarna er voor de liefhebbers de gelegenheid is om bij Hotel St.Ludwig nog gezellig na te praten.
Gerard Jonkman
... See MoreSee Less

View on Facebook

December is altijd een drukke maand. Daarom hierbij alvast een datum voor in de (mobiele) agenda: op vrijdag 16 december speelt poppentheater 'Poppen en meer' de voorstelling 'welkom op het kerstfeest' in de Minderbroederskerk. De voorstelling begint om 19.00 uur. De toegang is gratis. Graag tot dan! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Liturgisch café op 11 oktober

In het liturgisch café wordt, onder genot van een kopje koffie of thee, met elkaar nagedacht over gebeden, liederen, muziek en de vorm van onze vieringen.
Iedereen is welkom in de consistorie van de Minderbroederskerk.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Liturgisch café op 13 september 2016

Uit de toekomstgesprekken is naar voor gekomen dat er behoefte is aan vernieuwing in onze zondagse vieringen. Verder is er vanuit de kerkenraad een behoefte om een breder draagvlak te creëren voor andere vieringen zoals onder andere de "drielanden" diensten en de oecumenische vespers.
In het liturgisch café wordt, onder het genot van een kopje koffie of thee, met elkaar nagedacht over gebeden, liederen, muziek, handelingen en de vorm van onze vieringen.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 13 september 2016 om 20:00 uur in de consistorie van de kerk. Graag willen we u als gemeentelid, belanghebbende en vooral als ervaringsdeskundige uitnodigen. Koffie en thee staan klaar.
Namens de liturgie werkgroep
Gerrit Kremer
... See MoreSee Less

View on Facebook

De Kerstmusical voorbereidingen gaan weer van start! Schroom niet om u aan te melden:) ... See MoreSee Less

Het is tijd voor de eerste bijeenkomst! Niet zo maar één, in deze bijeenkomst willen we de rollen en taken verdelen. Dus als je geïnteresseerd bent, laat het ons vooral weten. Of kom langs aanstaande woensdag om 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum!

View on Facebook

Comments are closed.