Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De predikant is Ds. Judith van den Berg – Meelis. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Vanochtend werden Tess en Noud gedoopt. In een prachtige dienst, omringd door veel familie, vrienden en gemeenteleden, waarin ook de doopgedachtenis plaatsvond. Tussen het doopvont en het kruis kregen we de zegen. Alle kaarsen zijn inmiddels gedoofd, maar het Licht zal altijd blijven schijnen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Morgen om 10.00 uur is er een bijzondere dienst in onze kerk. In deze dienst worden twee kindjes gedoopt en herdenken we onze eigen doop. Iedereen (jong én oud) die nog in het bezit is van zijn/haar eigen doopkaars mag deze meenemen naar de dienst. (Een andere kaars mag natuurlijk ook) Het is een laagdrempelige dienst waarbij de kinderen van de kindernevendienst de hele dienst in de kerk blijven. Er is wel oppas in het Ontmoetingscentrum naast de kerk, voor de kinderen van 0-4 jaar. Wees welkom! ... See MoreSee Less

View on Facebook

17 Januari 2018: Lezing over het Jodendom door Herman Teerhöfer.

Herman Teerhöfer is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in 3 verpleeghuizen in Tilburg. Hij verzamelt en spreekt over bijzondere levensverhalen, met name die van Auschwitzoverlevenden.
Zijn lezing vindt plaats de “Dag van het Jodendom” en gaat in op de volgende thema’s:
- Stromingen binnen het jodendom
- Het joodse gebed en de joodse spiritualiteit
- Rituelen en gebruiken in de synagoge
- Religieuze symbolen en rituelen in het jodendom

Wanneer:
Woensdag 17 Januari 2018, 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum naast de Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 15f, Roermond
... See MoreSee Less

View on Facebook

Een mooie belofte voor het nieuwe jaar. Veel heil en zegen voor 2018. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.