Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De predikant is Ds. Judith van den Berg – Meelis. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Zaterdag 23 december a.s. om 16.00 uur speelt poppentheater "Poppen en meer" de voorstelling "Bonje op de boerderij" in het Ontmoetingscentrum. Geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Neem gezellig je ouders, opa's en oma's, broertjes, zusjes, klasgenootjes, nichtjes, neefjes, vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen is welkom! Na de voorstelling eten we met elkaar nog lekker een broodje knakworst :-). ... See MoreSee Less

View on Facebook

Het was een volle bak gisteravond met 15 man in de pastorie! Een heel mooie brainstormavond over vernieuwing in de Minderbroederskerk. En het bijzondere was dat alle generaties vertegenwoordigd waren: tiener, twintiger, dertigers, veertigers etc tm tachtig!

Er zijn drie taakgroepen uitgekomen:
1. betrokkenheid in en buiten de kerk (samen koffie drinken, wandelen, koken, eten, buurt uitnodigen, AZC maaltijd)
2. Bezinning en vieringen (dienstvoorbereidingsgroep, stilteplek in de kerk, open kerk doordeweeks, kerkvieringen buiten de kerk)
3. Nieuwe vormen van inspiratie en bezinning (coaching, meditatie, stiltewandelingen, begeleidingsgroep bij burn-out)

Een uitgebreider verslag zal in Contact komen en in de besloten fb groep. We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om zich aan te sluiten bij één van de groepjes! We komen in januari weer bij elkaar. Meer info bij de predikant.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hulp gezocht! Iedere eerste donderdag van de maand wordt ons prachtige kerkgebouw door vrijwilligers gepoetst. Hier zijn extra handjes nodig. Er zijn 2 ploegen, dus je bent maar om de maand aan de beurt. Wil je helpen? Laat hieronder een bericht achter, of meld je bij Hijmen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Aanstaande woensdagavond gaan we met een aantal gemeenteleden een avondje brainstormen over een aantal dromen en vernieuwingsideeën die in de gemeente leven, en hoe we daar op korte termijn mee aan de slag kunnen gaan.

We willen een paar van de dromen uitwerken door middel van kleine taakgroepjes die het verder oppakken en uitwerken.
Met een eerste idee willen we binnenkort al aan de slag:

‘Open kerk’; doordeweeks de kerk open voor stilte, gebed, ontmoeting, een stamtafel en gesprek.

Vind je het leuk om mee te doen, heb je tijd en ben je enthousiast? Meld je dan aan & kom woensdagavond 20.00 naar de pastorie!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Dit weekend staat in het teken van 'food for thought'. Aanstaande zaterdag gaan we met de kerkenraad op heidag en aanstaande zondag vieren we het heilig Avondmaal, beiden met de vragen: Wat voedt je, wat inspireert, waar val je op terug als je er even doorheen zit? En hoe blijven we verbonden?
Ik heb me laten inspireren door dit lied van Coldplay: "Hymn for the weekend"

"When I was down, when I was hurt
You came to lift me up

When I was a river dried up
You came to rain a flood

You said, "drink from me, drink from me”
When I was so thirsty
When I was so heavy"

ds. Judith van den Berg
... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.