Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De predikant is Ds. Judith van den Berg – Meelis. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Zondag 3 september vond de intrede dienst plaats van onze dominee, Judith Van Den Berg-Meelis.
Hierbij een link naar de persberichten hierover, mocht je ze gemist hebben.
www.rtvroermond.nl/algemeen/nieuws/eerste-vrouwelijke-dominee-in-roermond/52395/
www.rtvroermond.nl/algemeen/nieuws/intrede-nieuwe-dominee/52408/
... See MoreSee Less

View on Facebook

200 jaar Protestantse Gemeente Roermond.

Rondleiding langs de expositie in de kerk door Gre Brobbel,
20 september 2017, 19.30 uur.

Het afgelopen jaar hebben Gré en Jac Brobbel diverse malen in Contact gepubliceerd over de geschiedenis van 200 Jaar Protestantse Gemeente Roermond. Uitgebreid hebben ze geschreven over het ontstaan van de gemeente, het aankopen en beheren van het kerkgebouw, de eerste predikanten, restauratie door architect Cuypers en de groei van de gemeente in Midden Limburg.
Ook is de geschiedenis gevisualiseerd middels een expositie in het kerkgebouw.
Gré kan enthousiast vertellen over deze geschiedenis. Daarom heeft de Werkgroep I&O haar gevraagd een rondleiding langs de expositie te verzorgen zodat het hele verhaal van de geschiedenis van onze gemeente nog een keer uitgebreid aan de orde komt. U bent van harte uitgenodigd.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Startzondag! Vanochtend vóór de dienst het gemeenteontbijt. Ná de prachtige dienst waren er heerlijke baksels van gemeenteleden. We zijn het nieuwe kerkseizoen in alle opzichten HEERlijk begonnen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

A.s zondag, 10 september, Startzondag met Kerkproeverij. Kom precies zoals je bent! En nodig iemand uit die ook kan komen zoals hij/zij is. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.