Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De kerkgemeenschap heeft momenteel geen predikant, deze vacature staat open. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Brieven van de Koning.
Het ontstaan en voortbestaan van de Protestantse Gemeente Roermond is te danken aan `brieven` van de Koning. In dit geval Koning Willem I.
In de komende maanden willen we dit zichtbaar maken d.m.v. een kleine expositie in de kerk. Een en ander om te herdenken, dat het dit jaar 200 jaar geleden is dat de Protestantse Gemeente ontstond. De brieven waren in het algemeen Koninklijke Besluiten. Alles wat met godsdienst te maken had werd op deze manier geregeld.
In `Contact` kunt u maandelijks een stukje geschiedenis lezen. In de kerk komt er elke maand een collage bij.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hallo jongens en meisjes,
We gaan zondag iets leuks doen, we gaan iets 'ouds' weer mooi maken!
Vraag aan papa of mama of je aanstaande zondag iets van zilver mee mag nemen.
Een theelepeltje of iets anders misschien? En het liefst eentje die niet meer mooi glimt, en misschien al wel bijna zwart is.
Tot zondag allemaal!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Achtergronden van de reformatie
Op woensdag 15 februari 2017 is er een avond over dit thema in het Ontmoetingscentrum van onze kerk.
Na een succesvolle start van het jaar 500 jaar reformatie op 13 november 2016, komen we nogmaals terug op dit onderwerp. Bij de reformatie denken we al snel aan 31 oktober 1517: Maarten Luther hangt zijn 95 stellingen op aan de deur van de kerk in Wittenberg. Maar er speelde méér in de tijd van de reformatie. Er waren veel reformatoren actief, sociologische ontwikkelingen speelden een rol, maatschappelijke veranderingen vonden plaats, en er was kritiek op de kerk.
Wat zijn de redenen van de reformatie? Wat is de voorgeschiedenis? Waarom heten protestanten protestants?
Deze avond beoogt zicht te krijgen op de achtergronden van de reformatie toen. Aan het einde zullen we samen van gedachten wisselen wat de reformatie voor ons vandaag betekent.
Inleider van deze interactieve avond is ds. Joachim Stegink, predikant te Sittard-Grevenbicht en consulent van onze Gemeente.
U bent van harte uitgenodigd in het Ontmoetingscentrum aan de Minderbroederssingel 15F te Roermond. De avond begint om 20:00 uur.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vorige week de doopgedachtenis en een doop. Deze week alweer een prachtige doopdienst. Weer twee namen bijgeschreven in de palm van Gods hand! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Gelukkig nieuwjaar voor iedereen! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.