Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 1000 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De kerkgemeenschap heeft momenteel geen predikant, deze vacature staat open. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit Winterwerkboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Commissie Vorming en Toerusting (CVT)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

Op 24 november hebben we kennisgemaakt met symboliek van gedachtenis stenen, symboliek die je aantreft in de bijbel; symboliek ook uit andere achtergronden.
Het was een leuke avond met mooie stenen en mooie verhalen.
... See MoreSee Less

Op 24 november hebben we kennisgemaakt met symboliek van gedachtenis stenen, symboliek die je aantreft in de bijbel; symboliek ook uit andere achtergronden. Het was een leuke avond met mooie stenen en mooie verhalen.

View on Facebook

Wij gedenken...
Vandaag aan het einde van het kerkelijk jaar zijn de namen genoemd van hen die gestorven zijn. Voor ieder werd er een kaars ontstoken.
Het was een mooie dienst met medewerking van de Cantorij.
... See MoreSee Less

View on Facebook

9 schoenendozen ingeleverd voor de actie schoenendoos van www.actie4kids.org. Daar gaan 9 kindjes elders ter wereld heel blij van worden! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Gedachtenisstenen
Op donderdag 24 november organiseert de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een avond over Gedachtenisstenen.
In het kader van de vernieuwing heeft een groep van de Protestantse Kerk Roermond een bezoek gebracht aan de Protestantse Kerk te Elst in de Betuwe. Bij de ontmoetingsruimte is een tuin voor ontmoeting & inspiratie ingericht met een plek waar overleden gemeenteleden worden herdacht met gedachtenisstenen. Jaarlijks, aan het eind van het kerkelijk jaar, worden stenen met namen van overledenen gelegd in die gedachtenistuin.
Als vervolg op dit bezoek is voorgesteld om ook voor Roermond en Maasbracht verder kennis te maken met de symboliek van gedachtenisstenen. Als kennismaking heeft de Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een avond voorbereid. Tijdens die avond zal er eerst gesproken worden over de achtergrond en symboliek van stenen; symboliek die je aantreft in de bijbel; symboliek ook uit andere achtergronden. Daarna gaan we creatief aan de slag met stenen. Stenen zijn volop aanwezig, evenals materialen om daarmee iets te doen met de stenen. Beschilderen, beschrijven, van alles is mogelijk. Evelien Wink zal dit creatieve onderdeel begeleiden. Het ligt niet in de bedoeling om dan al een start met herdenkingsstenen te maken. Maar uiteraard is iedereen vrij om zijn eigen inspiratie toe te passen in de creaties met stenen. Na afloop kan men aan de anderen toelichten welke betekenis men aan de stenen heeft toegevoegd.
De avond is bedoeld zowel voor Roermond als Maasbracht en begint om 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum, naast de Minderbroederskerk te Roermond. Er is beperkte parkeergelegenheid bij het Ontmoetingscentrum. De avond duurt tot 22.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerard Jonkman via 0475-503535, of gencjonkman@gmail.com
... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.