Home

  • Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Roermond telt ongeveer 840 leden en strekt zich uit over een groot deel van Midden-Limburg. De predikant is Ds. Judith van den Berg – Meelis. De Protestantse Gemeente Roermond werd lang geleden gevormd uit de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het samen-op-weg-proces is in de praktijk in Roermond al gerealiseerd sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw en is door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in 2004 officieel bekrachtigd.

De wekelijkse kerkdiensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur in de Minderbroederskerk aan de Minderbroederssingel in Roermond. De Minder-broederskerk is een mooie oude kerk, die aan het eind van de 15e eeuw gebouwd werd als kloosterkerk voor de Franciscanen (of Minderbroeders) en die al sinds 1821 dient als kerk voor de Protestantse Gemeente Roermond. Bij elke kerkdienst, behalve tijdens de vakanties, is er voor de kinderen een kindernevendienst en voor de kleinsten is er oppas. Naast de kerk ligt het Ontmoetingscentrum. Hier vinden veel van de activiteiten plaats, die in dit programmaboekje genoemd worden.

De organisatie van de kerk met haar vele vrijwilligers is bekend uit de Protestantse Kerken. Het centrale orgaan van de Protestantse Gemeente is de Kerkenraad, waarvan de ouderlingen en diakenen deel uit maken. Binnen de Kerkenraad functioneren een groot aantal organen met allen een eigen taak:
Pastorale taken:     Pastorale Raad
Diaconale taken:    Diaconale Raad
Beheerstaken:       College van Kerkrentmeesters
Jeugdzaken:         Protestantse Jongeren Raad (PJR)
Zending:               ZWO-werkgroep Roermond
Vormingstaken:    Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting (WIO)

Over alle activiteiten van deze gemeente wordt u via het kerkblad Contact,
het maandelijkse blad van de Protestantse Gemeenten van Maasbracht en Roermond, geïnformeerd.
Ook op de website www.protestantsegemeenteroermond.nl is de meeste informatie te vinden.

  • Protestantsegemeente Roermond @ Facebook:

"I have a dream." Vanochtend deelden we onze dromen. De kinderen haalden de strookjes op en maakten er een prachtige regenboog van. Er was ook aandacht voor het 40-dagenproject van de kindernevendienst. 'Bij God kun je thuis zijn.' Daarom waren er kinderen in pyjama of huispak en de ambtsdrager van dienst op sloffen. We bezegelden onze dromen met een handdruk aan elkaar. We gaan er voor! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Aanstaande zondag bent u van harte welkom in de themadienst 'I have a dream', in deze laagdrempelige kerkdienst laten we ons inspireren door dromen; welke dromen heeft u voor de kerk en voor de wereld? En welk steentje wilt u bijdragen? Gemeenteleden komen aan het woord om hun dromen te delen en iedere bezoeker mag zijn/haar droom delen.
Samen is een sleutelwoord hierin. Dat is ook het lied wat we met de kinderen gaan zingen/luisteren, (zie youtube-link). De kinderen zijn welkom in hun pyama/huispak: want God zegt 'Bij mij kun je thuis zijn'.

youtu.be/tn4uGOdcrsw
... See MoreSee Less

View on Facebook

Vanavond weer Alfa en Omega. Lekker hutspot met draadjesvlees gegeten :-). Daarna "kaarten op tafel". Veel mooie (persoonlijke) verhalen, gevoelens en gedachten. En het antwoord op veel vragen is: iets met koffie ☕. ... See MoreSee Less

View on Facebook

LEZING OVER DE MATTHEUS PASSION op 12 maart 2018
Een verre nazaat van Johann Sebastian Bach, Govert Jan Bach (musicoloog), zal op maandag 12 maart 2018 in de Minderbroederskerk een lezing verzorgen over de betekenis van de Mattheus Passion. Hij zal o.a. ingaan op de vragen: 'Waarom is de Mattheus Passion zo enorm populair in Nederland en wat is daarbij de betekenis van Luther?
Het Toonkunstkoor Roermond, begeleid door onze organist van Dick van Bezooijen, zal de lezing muzikaal illustreren.
De lezing begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Wel zal er bij de uitgang gelegenheid zijn om een vrijwillige bijdrage te geven, ter bestrijding van de kosten.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Comments are closed.